Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Mateřská škola-stará

Mateřská škola je součástí právního subjektu základní škola. Budova je umístěna v klidné části na okraji obce v blízkosti budovy základní školy.  Původní MŠ byla postavená v 70 letech minulého století, byla přízemní jednotřídní s kapacitou 24 dětí, s kuchyňským zázemím.

Za přispění evropských dotačních prostředků IROP určených pro navýšení kapacit MŠ a zřízení bezbariérových přístupů do jejich prostor pro případné umístění imobilního dítěte provedla obec v průběhu roku 2017 úspěšně nástavbu, v které je umístěná druhá samostatná třída.

Tím se zvýšila kapacita naši MŠ na 48 dětí. V rámci stavebních prací se podařilo i do spodní původní třídy provést opravy a vylepšení. 

HLAVNÍ VCHOD DO ŠKOLKYJIŽNÍ POHLEDTERASA SE VSTUPEM DO ZAHRADYSEVERNÍ STRANA, POHLED NA ŠKOLNÍ JÍDELNU S KUCHYNÍ
DSCN5217.JPGDSCN5255.JPG

Budova MŠ je rozdělena do dvou pater. V každém patře se nachází rozsáhlá třída s hernou, místo určené k odpočinku a jídelní část. V každém patře je šatna pro děti, umývárna a WC. Počet umyvadel a WC je v souladu s hygienickými požadavky. Dále se zde nachází zázemí pro personál, úklidová místnost, kancelář a kuchyň. Všechny vnitřní i vnější prostory mateřské školy splňují předepsané bezpečnostní a hygienické požadavky dle platných předpisů týkajících se např. čistoty, teploty, osvětlení. Venkovní prostory přímo přiléhají k provoznímu objektu. Zahrada je velká, oplocená. Zahrada se pravidelně udržuje. Vnitřní i venkovní vybavení se pravidelně obnovuje a doplňuje.

 

Obě učebny jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro děti předškolního věku. Též nábytek je dětský a vytváří tak veselé a klidné prostředí. Dostatek prostoru také vyhovuje pro pohyb a cvičení s dětmi.  

Na podlaze je položen koberec, v herně jsou po celé straně velká okna, což zajišťuje dostatečný přísun denního světla a vytváří v herně světlé a příjemné prostředí. Výhled je do zahrady MŠ. V okolí školy se nenachází žádná hlavní silnice, a tak i pohyb v okolí školky je bezpečný a ničím nerušený.

Jídelní část je oddělena podlahovou krytinou - linoleum. Stoly a židle pro děti jsou přizpůsobené věku a výšce dětí (stoly jsou výškově nastavitelné).

Třída Soviček je v prvním patře MŠ. Kapacita je 24 dětí. Do Soviček docházejí děti od 4 do 7 let. Jedná se tedy o třídu starších dětí.

 JÍDELNÍ ČÁST U SOVIČEKPOHLED NA CELOU UČEBNU U SOVIČEKDSCN5246.JPGLOŽNICE U SOVIČEK
 HERNA U KUŘÁTEKJÍDELNÍ ČÁST U KUŘÁTEK Třída Kuřátek je v přízemí. Kapacita je 24 dětí. Tato třída je přizpůsobena vzdělávání a potřebám dětí od 2 let. Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě (což je 24) snižuje o 2 děti.
 

Harmonogram dne:

1. Ranní scházení dětí do MŠ

Děti se scházejí ve třídě kuřátek v přízemí a v prvním patře ve třídě soviček do 8,00 hod.. Podle dohody s rodiči a potřeb dítěte je možné příchod dětí individuálně domluvit s učitelkami. Dítě přebírá od rodičů učitelka v dané třídě.

2. Ranní hry

Během příchodu si děti hrají kolektivně nebo individuálně dle vlastního výběru. Učitelka dětem nabízí hru nenásilnou formou. Pokud je dítě nerozhodné a neví s čím si hrát, je ostýchavé, pomůžeme mu vybrat aktivitu, která by ho zaujala nebo se mu věnujeme individuálně. Snažíme se vytvářet kamarádské prostředí a kolektiv tmelit. Podporujeme v dětech dobrou náladu, ale zároveň respektujeme jejich aktuální psychické rozpoložení.

3. Komunitní kruh

Komunitní kruh využíváme k popovídání si, sdělení emocí a zážitků. Všímáme si jaké je počasí, jaký je den, roční období. Povídáme si na dané téma podle týdenního plánu, seznamujeme děti s prací v centech aktivit. Učíme se básničky, písničky, tanečky, cvičíme.

4. Dopolední svačina

Při dopolední svačině se děti učí sebeobsluze, čistotě stolování a hygienickým návykům před a po jídle.

 5. Řízená výchovná činnost

Činnost vychází z plánování dle ŠVP, který je vypracován v souladu s RVP. Nabídka činností je pestrá, přiměřená věku dětí a jejich schopnostem. Činnost vychází z tematických celků. Řízenými činnostmi se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

V řízené činnosti pracujeme v centrech aktivit. Tato centra jsou vždy motivovaná týdenními tématy a probíhají souběžně. V každém centru se zaměřujeme na procvičování jiné oblasti dítěte. Centra mohou být uzpůsobena věku a schopnostem dětí.

 

 

 

 IMG_20190903_084233.jpgIMG_20190902_083538.jpgIMG_20190903_084511.jpgIMG_20190902_084441.jpg
 

 IMG_20190903_084511.jpgDSCN5230.JPG

 IMG_20190903_084952.jpgP1120095.JPGDSCN5237.JPGDSCN5234.JPG

 

6. Pobyt venku

Před pobytem venku se děti snaží samostatně obléknout podle počasí a dle toho, zda jdeme na zahradu nebo na procházku. Mladším dětem pomáhají při oblékání paní učitelky. Doba pobytu venku záleží na počasí. V případě velmi nepříznivého počasí může být doba pobytu zkrácena nebo zcela zrušena. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven.

7. Oběd

Naší snahou je dodržovat intervaly mezi jídly, které by neměly být delší než 3 hodiny. Děti si osvojují hygienické a sebeobslužné návyky a kulturu stolování. Každý týden určíme službu (dvě děti), které uklízí nádobí a utírají stoly.

8. Odpočinek a spánek

V denním režimu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti, které zůstávají v MŠ do odpoledních hodin se po hygieně převlékají do pyžama a ukládají se do postýlky. Postýlku si samy připraví ke spánku. Před odpočinkem si děti vyslechnou pohádku. Dětem, které nespí, dopřáváme relaxaci u pohádky, poté jim můžeme nabídnout klidné aktivity. Ostatním dětem je dán dostatek času, aby se vyspaly a nabraly tak síly. 9. Odpolední svačina

Po spaní jsou děti vedeny k tomu, aby si ustlaly postel a složily si pyžamko. Následně svačí.

10. Odpolední hry, příchod rodičů a rozcházení domů

Učitelka přizpůsobuje odpolední hry svému záměru, přodném počasí jsou odpolední hry přeneseny na školní zahradu. Při příchodu rodičů do MŠ s nimi učitelka komunikuje a sděluje informace o dítěti.